Vyjadrenie k reakcii regulačného úradu z 30.1.2020

Úrad zareagoval na našu iniciatívu a na porovnanie cien Európskej komisie, podľa ktorého mobilné služby na Slovensku patria k najdrahším v EÚ.

"Prekontrolovali sme porovnanie cien, ktoré urobila Európska komisia a zistili sme nedostatky, ktoré výsledok výrazne skresľujú. EK v prípade Slovenska použila len ceny dvoch operátorov, v prípade ostatných krajín ceny všetkých existujúcich operátorov, oznámil regulačný úrad v tlačovej správe.

Reakcia úradu je nesprávna. Podľa zvolenej metodiky sa do porovnania zaraďujú DVAJA najväčší hráči, a ak by mali spolu menej ako 70% podiel na trhu, zaradí sa aj TRETÍ. Je to popísané priamo v dokumente s porovnaním, strana 22, bod 2.3.2, druhý odsek. Úrad teda porovnanie vôbec neopravil, práve naopak - zamiešal do neho za Slovensko aj také dáta, ktoré pri ostatných krajinách započítané nie sú, a porovnáva neporovnateľné.

Úrad zavádza aj tvrdením, že komisia pri ostatných krajinách použila ceny všetkých operátorov. V skutočnosti len 9 štátov v má v porovnaní zahrnutých všetkých 3 operátorov, a až 19 štátov má jedného-dvoch vynechaných (vyznačili sme ich v grafe červenou farbou).

graf3.png
Zdroj: štúdia a wikipedia

To, či v prieskume má byť na Slovensku zaradený tretí operátor, zaujímalo aj nás - no nepodarilo sa nám to overiť. Rozhodujúci je podiel na trhu podľa počtu mobilných širokopásmových prístupov, podľa hlásení operátorov, a tieto čísla nie sú verejne dostupné. Našli sme trhové podiely z iných hľadísk v analýze trhu č. 2 na stránke úradu a tie sa pohybujú práve okolo rozhodujúcej hranice (70%). Bez presných dát sa nedá posúdiť, či v prieskume tretí operátor mal alebo nemal figurovať. Ukážu operátori alebo úrad fakty?

Najsmutnejšie je ale to, že úrad zabudol na svoje poslanie - dbať na maximálny prospech užívateľov a podporovať hospodársku súťaž v prospech koncových užívateľov (§ 11 ods. 4.) a namiesto toho ťahá za jeden povraz s najväčšími oberátormi.

Keď nebolo jasné, prečo máme najmenšiu konkurenciu a najvyššie ceny v EÚ, tak už je to jasnejšie...

A práve preto vás prosíme: podporte túto hromadnú pripomienku !