Kontaktné údaje

"Chcem si vyberať" je občianska iniciatíva, za ktorou stoja zákazníci nespokojní s vysokými cenami a nízkou konkurenciou na trhu mobilných služieb na Slovensku, a tiež podnikatelia, ktorí by chceli na Slovensku pôsobiť ako virtuálni mobilní operátori a súťažiť o priazeň zákazníkov tak, ako je to možné v ostatných štátoch únie aj mimo nej. Spája nás spoločný záujem, aby si užívatelia mobilných služieb na Slovensku mohli vyberať z väčšej ponuky a platiť nižšie ceny, a aby sa zmenšila medzera medzi Slovenskom a vyspelejšími štátmi Európskej únie.

Kontakt pre verejnosť:
info@chcemsivyberat.sk


Organizátorom petície je občianska iniciatíva "Chcem si vyberať", ktorú v styku s orgánmi verejnej moci zastupuje:

Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu
Popradská 12, 040 01 Košice
v zastúpení: Michal Rybárik, predseda predsedníctva
tel. 0650 122 222
e-mail: info@chcemsivyberat.sk

Chcem podporiť petíciu