Chcem podporiť petíciu

V záujme zvýšenia konkurencie na trhu mobilných služieb a znižovania cien v prospech spotrebiteľov podporujem petíciu za vytvorenie podmienok pre pôsobenie virtuálnych mobilných operátorov na Slovensku (plné znenie petície):


Adresa pobytu (trvalý pobyt alebo sídlo):


Organizátorom petície je občianska iniciatíva "Chcem si vyberať", ktorú v styku s orgánmi verejnej moci zastupuje Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu, so sídlom Popradská 12, 040 01 Košice, IČO 42248841, zapísaná v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej správy, č. VVS/1-900/90-39473, zastúpená Michalom Rybárikom, predsedom predsedníctva. www.alpi.sk