Otázky a odpovede

Čo znamenajú údaje v grafe s počtom mobilných operátorov a značiek?

Graf ukazuje počet firiem, ktoré v jednotlivých krajinách EÚ a EHP predávajú služby mobilných sietí pod samostatnou značkou.
MNO (Mobile Network Operator) predstavuje prevádzkovateľov pozemných rádiových mobilných sietí. Títo majú absolútnu kontrolu nad svojou sieťou aj službami v nej, a preto majú v grafe najvýraznejšiu farbu.
MVNE (Mobile Virtual Network Enabled) a MVNA (Mobile Virtual Network Aggregator) poskytujú služby sprístupnenia mobilných sietí ďalším operátorom.
MVNO (Mobile Virtual Network Operator) sú operátori mobilných virtuálnych sietí, ktorí poskytovanie služieb čiastočne sami zabezpečujú (napr. zákaznícka podpora, fakturácia) a čiastočne sa spoliehajú na technické zázemie, ktoré im poskytuje MNO alebo MVNA/MVNE.
Branded operator pod svojou značkou predáva produkt iného operátora, na ktorého sa spolieha vo všetkých veciach, okrem predaja služieb.
Mobile brands sú alternatívne značky, ktoré si vytvorili sami operátori popri svojej hlavnej značke. Najslabšiu farbu v grafe majú preto, lebo ide len o "akože" operátora, ktorý nemá žiadnu možnosť správať sa na trhu nezávisle.

Odkiaľ sú dáta v grafe s počtom operátorov?

Na tvorbu grafu boli použité dáta z telecompaper.com a Wikipedia, ktoré sme verifikovali v rámci možností.

Koľko máme na Slovensku virtuálnych mobilných operátorov (MVNO) ?

Zatiaľ žiadneho. Slovenskí takzvaní virtuálni operátori FunFón a Juro sú "Mobile brands" - značky mobilných operátorov Orange Slovensko a Slovak Telekom. Značka Tesco Mobile je "Branded reseller" - ide o služby poskytované spoločnosťou O2 pod značkou partnera, pričom táto spolupráca medzi O2 a Tesco prebieha okrem Slovenska aj v ďalších krajinách. Tieto značky sú v plnom rozsahu prevádzkované hostiteľskými operátormi a nemajú možnosť správať sa na trhu nezávisle.

Kde je uvedené, že regulačný úrad uvažoval uložiť operátorom podmienku sprístupnenia sietí?

Na webe regulačného úradu je stránka s verejnými konzultáciami. Na nej je zverejnený dokument Verejná diskusia k príprave a realizácii výberových konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz, 1500 MHz a 1800 MHz, a úrad to v ňom píše v bode 17.10 (resp. v otázke 17.9).

Aký je názor operátorov na sprístupnenie sietí?

Oficiálne odpovede operátorov sú zverejnené na stránke úradu. Tu sú priame odkazy - Slovak Telekom a.s. v odpovedi na otázku 17.9. uvádza, že "veľkosť trhu a penetrácia na veľmi konkurenčnom trhu mobilných elektronických komunikácií na Slovensku sotva poskytuje priestor pre ďalšieho MVNO hráča, nad rámec tých hráčov, ktorí sú už dnes na trhu aktívni". Orange Slovensko a.s. k bodu 17.9 uvádza "vzhľadom na konkurencieschopnosť slovenského trhu a jeho veľkosť pre učely tejto aukcie nepovažujeme uloženie povinnosti veľkoobchodného prístupu úspešným účastníkom za správnu". Spoločnosť O2 Slovakia s.r.o. v obsiahlej reakcii na bod 17.9 považuje podmienku sprístupnenia sietí za nezákonnú, a SWAN Mobile a.s. sa vo verejnej diskusii nevyjadril.

Kto stojí za chcemsivyberat.sk ?

"Chcem si vyberať" je občianska iniciatíva, za ktorou stoja viaceré fyzické a právnické osoby z telekomunikačnej brandže. Máme záujem na rozšírení ponuky mobilných služieb na Slovensku a zmenšení obrovskej medzery, ktorá nás v tomto delí nielen od vyspelých európskych krajín, ale aj od všetkých našich susedov.