Otázky a odpovede

Sú ceny mobilných služieb na Slovensku naozaj vysoké?

Kto cestuje po Európe a má možnosť porovnávať ceny mobilných služieb v ostatných krajinách, má v tom jasno - takmer v celej únii sú mobilné služby lacnejšie než na Slovensku. Potvrdujú to aj oficiálne čísla - napríklad štúdia, ktorú každoročne zverejňuje Európska komisia.

Podľa tejto štúdie z roku 2018 malo Slovensko ešte len relatívne drahé mobilné služby, nepatrilo k najdrahším. No v priebehu roka sa posunulo a podľa štúdie z roku 2019 už Slovensko cenou mobilných služieb patrí k najdrahším krajinám únie. Túto pozíciu Slovenska potvrdila aj štúdia z roku 2020. Každá štúdia obsahuje stovky strán údajov, pre ukážku sme nižšie vybrali graf zobrazujúci cenu balíka služieb (s uvedeným objemom mobilných dát, minút a správ) v jednotlivých štátoch únie. Cena je prepočítaná indexom kúpnej sily, teda berie do úvahy aj rozdiel vo výške platov.

Pre porovnanie môžete pozrieť aj do celosvetového porovnania cien mobilných dát z roku 2021 od cable.co.uk. Slovensko je spomedzi 230 štátov sveta na 161. mieste, a v rámci únie patrí k najdrahším.

graf2.png
Zdroj: štúdia Európskej komisie, december 2019

Čo je to - virtuálny mobilný operátor?

Ako virtuálny sa označuje mobilný operátor, ktorý nie je držiteľom frekvencií a neprevádzkuje vlastné vysielače mobilnej siete, no namiesto toho využíva vysielače sieťového mobilného operátora a platí mu za ich použitie veľkoobchodné ceny. Virtuálny operátor zabezpečuje vlastnými silami predaj služieb a podporu zákazníkov, a prípadne aj výrobu SIM kariet a prevádzku niektorých častí jadra mobilnej siete. Efektivita pri týchto činnostiach dovoľuje virtuálnym mobilným operátorom znížiť celkové ceny za volania, SMS, MMS aj dáta niekedy až o 50% oproti ponukám sieťových operátorov.

Virtuálni mobilní operátori môžu zo siete iného operátora používať rôzne časti. Podľa miery (ne)závislosti sa zaužívalo takéto rozdelenie:

Full-MVNO (Full Mobile Virtual Network Operator) predstavuje najvyššiu kategóriu virtuálneho operátora, ktorý prevádzuje všetky systémy ako sieťoví mobilní operátori, okrem rádiovej siete. Vydáva vlastné SIM karty, má vlastné číselné rozsahy, vlastné prepojenia s inými sieťami, má najväčšiu mieru nezávislosti a najväčšiu kontrolu nad službami pre svojich zákazníkov.
MVNO (Mobile Virtual Network Operator) sú operátori mobilných virtuálnych sietí, ktorí sami zabezpečujú zákaznícku podporu a fakturáciu, aktuáciu a deaktíváciu služieb, no na prevádzku používajú a v plnom rozsahu sa spoliehajú na sieť a systémy iného operátora.
MVNE (Mobile Virtual Network Enabled) a MVNA (Mobile Virtual Network Aggregator) neposkytujú služby priamo zákazníkom, ale poskytujú služby sprístupnenia mobilných sietí a vytvárania virtuálnych mobilných sietí ďalším operátorom.
Branded reseller je predaj služieb operátora pod značkou partnera (resellera). Službu v celom rozsahu poskytuje a zodpovedá za ňu operátor, partner zabezpečuje iba predaj.
Mobile brands sú alternatívne značky, ktoré si vytvorili sami operátori popri svojej hlavnej značke, napríklad na oslovenie určitej skupiny zákazníkov. Služby zmluvne poskytuje priamo prevádzkovateľ mobilnej siete, bez účasti akéhokoľvek partnera.

Naozaj na Slovensku nemáme virtuálnych mobilných operátorov? Čo FunFón, Juro, Tesco Mobile a Radosť?

Slovenskí takzvaní virtuálni operátori nie sú virtuálni operátori, pretože služby pod týmito názvami poskytujú priamo prevádzkovatelia mobilných sietí (vysielačov).

Podľa medzinárodne zaužívaného delenia FunFón, Juro a Radosť sú "Mobile brands" - značky mobilných operátorov (Orange Slovensko, Slovak Telekom a O2 Slovakia). Tesco Mobile je "Branded reseller", keďže ide o služby poskytované mobilným operátorom (O2 Slovakia) pod značkou partnera (Tesco).

Podstatné je, že všetky tieto značky sú v plnom rozsahu prevádzkované tradičnými mobilnými operátormi a nemajú možnosť správať sa na trhu nezávisle.

Koľko virtuálnych mobilných operátorov je v iných štátoch?

Graf nižšie ukazuje počet firiem, ktoré v jednotlivých krajinách EÚ a EHP predávajú služby mobilných sietí pod samostatnou značkou. Na vytvorenie grafu sme použili dáta z telecompaper.com a Wikipedia, ktoré sme verifikovali v rámci možností.

Združenie európskych virtuálnych operátorov MVNO Europe uvádza, že virtuálni operátori prevádzkujú asi 10% zo všetkých SIM kariet v EÚ, a podľa telecoms.com dosahujú virtuálni operátori v niektorých európskych krajinách podiel 15 až 20% celého mobilného trhu.

graf.png

Sú služby virtuálnych operátorov dostatočne kvalitné?

Podľa vlaňajšieho prieskumu firmy Ting na vzorke 1700 respondentov označilo 91 % spotrebiteľov mobilné služby virtuálneho operátora za rovnako dobré alebo lepšie, ako služby tradičného operátora, ktoré využívali predtým. Zaujímavé sú tiež dosiahnuté úspory. Virtuálnemu operátorovi platia oslovení spotrebitelia v priemere o vyše polovicu menej, ako platili klasickému poskytovateľovi mobilných služieb, pričom takmer 70 % zákazníkov virtuálnych operátorov označilo cenu za hlavný dôvod pre prechod ku konkurencii.

Kto stojí za chcemsivyberat.sk ?

"Chcem si vyberať" je občianska iniciatíva, za ktorou stoja zákazníci nespokojní s vysokými cenami a nízkou konkurenciou na trhu mobilných služieb na Slovensku, a tiež podnikatelia, ktorí by chceli na Slovensku pôsobiť ako virtuálni mobilní operátori a súťažiť o priazeň zákazníkov tak, ako je to možné v ostatných štátoch únie aj mimo nej. Spája nás spoločný záujem, aby si užívatelia mobilných služieb na Slovensku mohli vyberať z väčšej ponuky a platiť nižšie ceny, a aby sa zmenšila medzera medzi Slovenskom a vyspelejšími štátmi Európskej únie.

Kde nájdem viac informácií ?

Pozrite a prečítajte si, čo o tejto téme napísali slovenské noviny a weby.

Chcem podporiť petíciu